Α.Δ.Ε.Δ.Υ:Συνέχιση της απεργίας αποχής από την αξιολόγηση