ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε. ΟΤΑ νομού Θεσσαλονίκης, με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στις 27 & 28 Νοέμβρη 2019, απαρτίζεται από τους:

1Χοροζίδη Κλεοπάτραπρόεδρος
2Χονδρούδης ΣτυλιανόςΑ΄ αντιπρόεδρος
3Μπάρτζας ΒασίλειοςΒ΄ αντιπρόεδρος
4Τσαγγάρης Γεώργιοςγεν. γραμματέας
5Βερβερίδου Χρυσούλαταμίας
6Αλεξίου  Μαρίαοργ. γραμματέας
7Δελημπανίδου Θεοδώραεφ. δημοσ. σχέσεων
8Ιγγλέση Μαργαρίτα μέλος
9Καζαντζίδου Βικτωρία μέλος
10Κουμάρου Δήμητρα μέλος
11Κούτελη  Δήμητρα μέλος
12Μαύρου Χιονία μέλος
13Μουλάς Στυλιανός μέλος
14Μπράτσιου (Ρίζου) Αθανασία μέλος
15Ντόβα Ελένη μέλος
16Παπαδοπούλου  Σουλτάνα μέλος
17Στάγκος  Βασίλειος μέλος