Καταστατικό του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ νομού Θεσσαλονίκης

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το καταστατικό του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ ν.Θεσσαλονίκης όπως τροποποιήθηκε τον Φεβρούαριο του 2007 και ισχύει μέχρι σήμερα.