αποχή

«ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
«ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να απέχουν και να αποστείλουν – καταθέσουν στον Σύλλογο τις δηλώσεις συμμετοχής τους στην «απεργία-αποχή»