Συνέλευση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (εργαζόμενοι Δήμου Θέρμης)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (εργαζόμενοι Δήμου Θέρμης)

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι του Δήμου, των ΝΠΔΔ και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Δήμου Θέρμης, σας καλούμε σε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.